Regulamin


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.papiro.pl świadczy usługi sprzedaży za pośrednictwem sieci Internet, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Złożenie zamówienia przez klienta jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 3. Właścicielem serwisu jest – Karolina Samulewicz, prowadząca działalność gospodarczą o nazwie Papiro Karolina Samulewicz, z siedzibą w Łeknicy 56/2, 78-460 Barwice, NIP 6731804064.
 4. Prawa autorskie do treści zawartych na stronie należą do właściciela serwisu. Zabronione jest wykorzystywanie obrazów, tekstów i wszelkich elementów strony, bez wcześniejszego porozumienia z właścicielem strony.
 5. Wszystkie podane na stronie ceny produktów są kwotami brutto.
 6. Oferta sklepu zawiera personalizowaną papeterię ślubną i okolicznościową, dodatki i dekoracje, kartki okolicznościowe.
 7. Informacje znajdujące się na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert zawarcia umowy zgodnie z art. 71 ustawy Kodeksu cywilnego.
 8. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu mogą być zawarte w języku polskim.
 9. Kontakt ze sprzedawcą odbywa się:
  - drogą elektroniczną poprzez pocztę mailową: kontakt@papiro.pl
  - drogą telefoniczną pod numerem: 507 195 331 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00– 13:00)
 10. Sprzedawca kontaktuje się z zamawiającym przede wszystkim drogą elektroniczną na podany przy zamówieniu adres mailowy.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia należy składać poprzez system znajdujący się na stronie internetowej.
 2. Zamówienia przez stronę internetową mogą być składane po uprzedniej rejestracji w systemie lub bez rejestracji.
 3. Wszelkie dane podawane przez Kupującego w czasie składania zamówienia, czy podczas rejestracji, muszą dotyczyć bezpośrednio Kupującego i być zgodne z prawdą. Za skutki podania błędnych, nieprawdziwych lub niepełnych danych, jak i podanie danych dotyczących innych osób, Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność wobec Sklepu i osób trzecich.
 4. Aby poprawnie złożyć zamówienie na produkty personalizowane, dodatkowo konieczne jest dosłanie przez Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji (lista gości, daty, miejsca itp.). Informacje te, należy przekazać w następujący sposób:
  - pobrać i wypełnić formularz zamówienia dostępny w zakładce „Jak zamawiać?”
  - wypełniony formularz przesłać na adres mailowy: kontakt@papiro.pl 
  - w treści wiadomości należy wpisać numer zamówienia
 5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oferty zawarcia umowy Sprzedaży Towarów ujętych w zamówieniu.
 6. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje go drogą mailową o otrzymaniu i przyjęciu zamówienia. Wiadomość ta zawiera ustalone przez strony warunki umowy, a także dane wprowadzone przez Klienta podczas składania zamówienia, w celu umożliwienia wykrycia błędów w nich występujących. W przypadku wykrycia błędów, Klient może powiadomić Sprzedawcę o tym fakcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze wskazaniem poprawnych danych.
 7. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zawarcia umowy, złożonej przez Klienta.
 8. Zawierając umowę, Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia Klientowi towarów zgodnych z warunkami umowy, bez wad.
 9. Zamawiający dokonuje płatności za zamówione produkty w terminie do 7 dni roboczych przelewem bankowym.
  W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia nadany przez system sklepu przy składaniu zamówienia.
 10. Po zaksięgowaniu wpłaty Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia.


REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Realizacja zamówienia przebiega w następujących etapach:
  - wysłanie do Zamawiającego e-maila z potwierdzeniem otrzymania zapłaty i przekazania zamówienia do realizacji;
  - przesłanie kolejnego e-maila z projektem przygotowanym według specyfikacji zamawiającego (do 4 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty i otrzymania formularza zamówienia);
  - zgłaszanie ewentualnych poprawek do projektu (do 3 poprawek bez dopłaty, kolejne poprawki 8 zł każda) i akceptacja projektu;
  - przygotowanie i wysyłka produktów do Kupującego w ciągu 14 dni roboczych (termin liczony od dnia następnego po dniu ostatecznej akceptacji projektu, termin uzależniony m.in od wielkości i rodzaju zamówienia, dostępności materiałów, czy sezonu).
 2. Sklep dokonuje poprawek w projektach, ale nie realizuje nowych, indywidualnych projektów wg pomysłu Zamawiającego.
 3. Sklep nie ingeruje w informacje i dane nadesłane przez Zamawiającego na potrzeby realizacji projektu tzn. nie sprawdza błędów ortograficznych, ani nie dokonuje odmian gramatycznych w przesłanym tekście. Na projekcie zostanie wpisane dokładnie to, co zostało przesłane przez zamawiającego. Wszelkie zauważone błędy i pomyłki należy zgłaszać drogą mailową.
 4. Całość zamówienia jest wysyłana do zamawiającego wybraną przez niego metodą, na podany przez niego adres. Ceny dostawy podane są w zakładce „dostawa i płatność”. Możliwy odbiór osobisty na terenie Szczecina po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

REZYGNACJE, ZWROTY

 1. W przypadku rezygnacji z zamówienia przed wykonaniem projektu, rezygnacja odbywa się bez konsekwencji.
 2. Jeśli rezygnacja Zamawiającego następuje po wykonaniu projektu, przy zwrocie opłaty potrącona zostanie kwota 30 zł za zrealizowanie projektu.
 3. Sklep nie przyjmuje zwrotu produktów personalizowanych, ponieważ są one rękodziełem przygotowanym na specjalne zamówienie według wytycznych zamawiającego. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014 poz. 827 ze zm., prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni nie obejmuje umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego potrzeb.
 4. W przypadku produktów niepersonalizowanych, Klient może odstąpić od zakupu bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od nabycia produktu. Oświadczenie należy przesłać e-mailem na adres kontakt@papiro.pl.
 5. W razie odstąpienia od umowy, to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w niezmienionym stanie. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania oświadczenia zwrotu.
 6. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 7. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, ponosi koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 8. Wzór oświadczenia do pobrania w zakładce: http://papiro.pl/pl/i/Zwroty-i-reklamacje/7


REKLAMACJA

 1. Sklep zastrzega, iż zdjęcia oferowanych produktów umieszczone na stronie mogą nieco odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu (może to dotyczyć np. kolorystyki, czy wielkości) fakt ten nie może stanowić podstawy reklamacji.
 2. Reklamacji nie podlegają także żadne elementy produktu, które zostały zaakceptowane przez Zamawiającego na etapie projektowym.
 3. Po otrzymaniu towaru, kupujący ma obowiązek sprawdzić jego zgodność z zamówieniem. Ewentualne niezgodności powstałe z winy Sklepu należy zgłosić w formie reklamacji, w ciągu 7 dni roboczych mailowo lub telefonicznie.
 4. Zamawiający powinien odesłać niezgodny towar w nienaruszonym stanie na adres Sklepu.
 5. Sklep w ciągu 7 dni roboczych prześle do Zamawiającego paczkę z poprawionym lub nowym towarem.
 6. Wzór oświadczenia do pobrania w zakładce: http://papiro.pl/pl/i/Zwroty-i-reklamacje/7


RACHUNKI I FAKTURY

 1. Kwoty podane na stronie są cenami brutto.
 2. Sklep do każdego zamówienia wystawia dowód sprzedaży - Fakturę bez podatku VAT - na podane przez Zamawiającego dane.
 3. Sklep nie wystawia Faktur VAT.
 4. Dowód sprzedaży (faktura) automatycznie przesyłany jest do klienta w formie elektronicznej na podany adres e-mail. Faktura w formie drukowanej może być dołączona do zamówienia na życzenie klienta.

 

 

 

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl